Za udział w kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat z punktami edukacyjnymi NIL.

Uwaga! Kurs przeznaczony tylko dla osób, które ukończyły kurs na poziomie podstawowym


Place of the course:

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Sala 01.11 (parter)

 
Kurs prowadzony w języku angielskim.

Prowadzący / Lecturer: 
prof. Reinhard GrafProgram kursu:

04.04.2023 r. (Tuesday)
08:30 - 09.00
Registration
09:00 - 09:30
What is your problem in hip sonography" - finding main problems of the participants that should be solved during a course
09:30 - 10:00
Test on sonograms, measurement
10:00 - 10:45
Discussing problematic sonograms
10:45 - 11:00
Coffee
11:00 - 12:30
Repetition in short words: checklist I/II, exception from Checklist II, basic 4 types, measurement: sonometer with fine differentations of the types, Insability, elastic whipping
12:30 – 13:15
Lunch
13:15 - 14:15
Examination on the dolls
14:15 - 15:00
Solving the remaining problems from the beginning of the course. Checking the test sonograms and measurement together on the PC projection
15:00 - 15:15
Coffee
15:15 – 15:45
Typical mistakes. Tilting problems
15:45- 16:15
Theraphy principles. Reduction, retention, maturation. What device is working for what type. Maturation curve
16:15 - 16:45
Discussion, questions


Pragniemy Państwa zapewnić, iż spotkanie realizujemy z uwzględnieniem wytycznych epidemiologicznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, między innymi poprzez odpowiednio przestronną salę wykładową oraz dostępne środki zapobiegawcze m.in. dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz maseczki ochronne.
 

Partnerzy