Za udział w kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat z  punktami edukacyjnymi.

Miejsce kursu:

Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Marek Synder
dr n. med. Piotr Michniowski
dr n. med. Błażej Pruszczyński

 


Program kursu:

 23.06.2023 r. (piątek)
10:00 - 10:45
Rejestracja uczestników
10:45 - 11:00
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników, informacje organizacyjne
11:00 - 11:30
Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, dlaczego USG?
11:30 - 12:45
Anatomia ultrasonograficzna, lista kontrolna I i II („check-list I and II”), płaszczyzny.
12:45 - 13:00
Przerwa kawowa
13:00 - 14:00
Typy stawów biodrowych, zasady wykreślania kątów na sonogramie
14:00 - 14:20
Omówienie techniki badania, film z badaniem w wykonaniu Profesora Grafa
14:20 - 15:10
Zajęcia praktyczne: podział uczestników na grupy, naprzemienne ćwiczenia techniki badania na fantomie oraz ćwiczenia wykreślania kątów na sonogramach, ocena sonogramów.
15:10 - 15:20
Przerwa kawowa
15:20 - 15:50
Sonometr + zasady opisu sonogramu.
15:50 -16:25
Leczenie dysplazji stawu biodrowego w zależności od wyniku badania USG
16:25 - 17:00
Powtórzenie materiału, pytania od uczestników, podsumowanie 1 dnia szkolenia
18:30 - 20:00
Wspólna kolacja
24.06.2023 r. (sobota)
9:00 - 09:30
"Tilting effects” - błędy z pochylenia głowicy. Błędy - przykłady z codziennej praktyki.
09:30 - 10:00
Skreening – zalecenia
10:00 - 11:50
Zajęcia praktyczne: samodzielne badanie noworodków w kilkuosobowych grupach w 3 gabinetach.
11:50 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Wspólna ocena i analiza wybranych sonogramów.
12:30 - 12:50
Przegląd innych technik obrazowania stawów biodrowych z wykorzystaniem USG.
12:50 - 13:10
Obiad
13:50 - 14:10
Omówienie testu
14:10 - 14:30
Podsumowanie kursu, pytania od uczestników.
14:30
Zakończenie kursu wręczenie certyfikatów.

W trakcie przerw, podczas całego kursu – możliwość samodzielnego wykonywania badania USG na fantomie.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż spotkanie realizujemy z uwzględnieniem wytycznych epidemiologicznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, między innymi poprzez odpowiednio przestronną salę wykładową oraz dostępne środki zapobiegawcze m.in. dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, oraz maseczki ochronne.

Partnerzy